Inledning

Välkommen till Diginto och webbplatsen Systemadministration som integrerar två kurser: Nätverksteknik och Nätverksadministration. Här är en översikt av vad varje del täcker:

Nätverksteknik

 • Nätverkskomponenter: Vi studerar funktioner i Server, klienter, switchar, routrar och accesspunkter
 • Nätverksoperativsystem: Vi studerar strukturen och funktionen hos nätverksoperativsystem i servrar, deras sammansättning samt principer för kommunikation mellan servrar och vilka tjänster de kan erbjuda användarna.
 • Filsystem: Vi undersöker olika filsystem och hur information lagras på olika sätt i olika operativsystem. Vi fokuserar på Windows server och Linux server.
 • Installation av serveroperativsystem: Vi går igenom processen för att installera serveroperativsystem och konfigurera systemtjänster.
 • Administration av enklare katalogtjänster: Vi tar upp grundläggande administration av katalogtjänster.

Nätverksadministration

 • Prestandaoptimering och felsökning: Vi analyserar och optimerar en servers prestanda samt felsöker eventuella problem.
 • Konfigurering av disklagring: Vi tittar på konfiguration av flerdisksystem och implementering av spegling av hårddiskar eller liknande tekniker.
 • Filservrar och webbservrar: Vi går igenom hanteringen av filservrar och webbservrar.
 • Klient- och serverhantering: Vi diskuterar klient- och serverhantering samt möjligheten att låta klienter logga in mot flera servrar genom en central kontohantering.
 • Driftsäkerhet och underhåll: Vi fokuserar på driftsäkerhet, övervakning och förebyggande av driftstopp samt underhåll av servrar.
 • Design och säkerhet i katalogtjänst och filsystem: Vi diskuterar designaspekter och säkerhetsfunktioner i katalogtjänster och filsystem.
 • Partitionering och replikering av katalogtjänster: Vi utforskar partitionering och replikering av katalogtjänster samt säkerhet och åtkomstkontroll mellan servrar.
 • Hantering av texteditorer: Vi går igenom hantering av texteditorer för att effektivisera arbetsflödet.
 • Skript: Vi utforskar på att automatisera administrativa uppgifter.

Vi har strukturerat webbplatsens innehåll enligt riktlinjerna från Skolverket för kurser Nätverksteknik och Nätverksadministration.

Lycka till i dina studier

Gonzalo Rivera