Variabelhantering

I denna guide kommer vi att utforska några av de mest användbara systemvariablerna och ge exempel på hur du kan hantera systemvariabler i PowerShell.

 1. PowerShell version:
  • PS C:\>$PSVersionTable.PSVersion
  • Utdata: en tabell med en rad och kolumner såsom Major och Minor
  • .PSVersion är en av egenskaperna (properties) hos $PSVersionTable. Detta specifika egenskapsnamn ger information om PowerShell-versionen.
  • Major betyder en ny version, exempelvis nu är versionen 7 med stora förändringar från tidigare versionen.
  • Minor betyder mindre förändringar eller tillägg som görs i den aktuella versionen.
  • Patch betyder små reparationer såsom buggfixar eller säkerhetsuppdateringar.
 2. Mer information om PowerShell i systemet (datorn):
  • PS C:\>$Host
  • Utdata: en lista med några rader som ger information om PowerShell
 3. Aktuell användare:
  • PS C:\>$env:USERNAME
 4. Datorns namn:
  • PS C:\>$env:COMPUTERNAME
 5. Var lagras temporära filer?
  • PS C:\>$env:TEMP
  • Utdata: ger sökvägen exempelvis c:\Users\Asus\AppData\Local\Temp
 6. PowerShell installationskatalog
  • $PSHOME
  • Utdata: sökvägen där PowerShell har installerats såsom C:\Program Files\PowerShell\7