Laborationsmiljö

En laborationsmiljö kan definieras som en specifik konfiguration av hårdvara, mjukvara och nätverk som är avsedd att användas för utbildning, experiment, testning eller lärande ändamål. Det är en kontrollerad och isolerad miljö där studerande kan utforska och praktiskt tillämpa olika tekniker, testa scenarier och lära sig nya färdigheter.

En laborationsmiljö kan inkludera virtuella maskiner, fysiska servrar, nätverksenheter, operativsystem, applikationer och verktyg som är konfigurerade på ett sätt som representerar en specifik användningsfall eller scenario. Den kan också innehålla exempeldata, simuleringar eller skapade scenarier för att ge användarna en verklig eller realistisk upplevelse.

Vi kommer att bygga en laborationsmiljö virtuellt först och därefter med riktiga switchar, routrar, servrar och datorklienter. I den virtuella nätverksmiljön kan vi experimentera och lära oss om olika aspekter av systemadministration och hantering av Windows-domäner. I den fysiska nätverksmiljön kommer vi att tillämpa allt vi lärt oss om systemadministration. Vi fokuserar på att bygga en Windows-domän med hjälp av Active Directory, som är en centraliserad katalogtjänst för att hantera användare, grupper, datorer och andra resurser i nätverket.

Här genomförs en stegvis installationsprocesser av byggandet från början till slut. Följande steg kommer att tas för att skapa och konfigurera varje komponent i nätverket:

  • Nätverksdesign: Vi börjar med att planera hur nätverket ska byggas. Vi designar först nätverket och dess komponenter.
  • Installation av VirtualBox: Vi börjar med att installera VirtualBox på din dator. Detta är virtualiserings plattformen som kommer att möjliggöra skapandet av virtuella maskiner för nätverket.
  • Skapa virtuella maskiner: Vi kommer att skapa varje virtuell maskin stegvis. Först skapar vi tre virtuella Mikrotik-router, två Windows server, två Windows 10. genom att ladda ner och importera Mikrotik-routerns virtuella diskavbildning till VirtualBox och konfigurera dess inställningar, såsom minne och nätverksanslutningar. Sedan skapar vi de virtuella maskinerna för Mikrotik routrar, Windows Server 2019 och Windows 10 på liknande sätt.
  • Installation av operativsystem: För varje virtuell maskin kommer vi att installera det önskade operativsystemet licensierat som ”Evaluation”. För Mikrotik-routern använder vi Mikrotik RouterOS, och för Windows Server 2019 och Windows 10 använder vi deras installationsmedier. Vi följer installationsguiden för varje operativsystem och konfigurerar nödvändiga inställningar, som användarnamn, lösenord och nätverkskonfiguration.
  • Konfiguration av router och nätverksinställningar: Efter att operativsystemet har installerats på Mikrotik-routern kommer vi att konfigurera dess routerinställningar, inklusive IP-adressering och routing.
  • Active Directory installation: På de virtuella Windows Server 2019-maskinerna kommer vi att installera rollen för domänkontrollanter och konfigurera Active Directory-tjänsten. Vi skapar och konfigurerar en domänstruktur, skapar användare och grupper, och konfigurerar nödvändiga säkerhetsinställningar.
  • Windows 10 anslutning till domänen: Vi går igenom processen för att ansluta klienterna till domänen, autentisera användare och utforska säkerhetsfunktioner som är kopplade till domänbaserade miljöer.

Genom att genomföra stegen ovan i en stegvis installationsprocess kommer vi att kunna lära oss hur en domänsystem fungerar och dess systemadministration.