AD implementation 2

I detta avsnitt kommer att installeras Active Directory på dc1. Under installationen ska domänen diginto.se skapas som rotdomän och flera till installationer ska genomföras. På servern dc1 har vi installerat operativsystemet ”Windows Server Standard Evaluation (Desktop Experience)”

Active Directory Installation

Först genomför vi nödvändiga konfigurationer såsom IP-adressering och namn på servern ska ändras till dc1:

 1. För att logga in på dc1, tryck på höger Ctrl och Delete samtidigt. Ange lösenordet ad@Pa55ed22.
 2. En dialogruta kommer att dyka upp och föreslå användning av Windows Admin Center. Markera ”Don’t show this message again” för att undvika att meddelandet visas i framtiden.
 3. Klicka på ”Local Server”. I den högra kolumnen, klicka på ”IPv4 address assigned by DHCP, IPv6 enabled”. Tilldela IP-adressen 10.255.16.5, nätmask 255.255.240.0, default gateway 10.255.16.1 och DNS-server 10.255.16.5.

 1. Klicka nu på länken bredvid ”Computer name” och ändra namnet till dc1. Observera att det kan krävas en omstart av servern för att ändra datornamnet.
 2. Logga in på nytt och verifiera ändringarna, enklast klicka på Local Server
 3. Öppna Kommandotolken (cmd) och kör kommandot ”ipconfig” för att kontrollera IP-adresseringen.
 4. Verifiera att DNS IP-adressen är inställd på 10.255.16.5 (ipconfig /all | more)
 5. Genomför sedan en ping till default gateway 10.255.16.1. Om kommunikationen fungerar som förväntat är allt redo för att påbörja installationen av AD DS, Active Directory Domain Services.

Installera server rollen

 1. Hitta tillbaka Dashboard i Server Manager och klicka på ”Add roles ad features”
 2. Installationsguiden visar en sida med en påminnelse att Administratören har ett starkt lösenord, att IP-adressering är klar och att servern har uppdaterats. Boka av ”Skip this page by default” så att vid andra installationer inte visas detta påminnelse.
 3. Select installation Type: Role-based or feature-based installation
 4. Select destination server: dc1
 5. Select server roles: Active Directory Domain Services
 6. Add features
 7. Select server roles: DNS server
 8. Add features
 9. Select features: Next
 10. Active Directory Domain Services
 11. Installation progress: Close

Promota dc1 till domänkontrollant

 1. Klicka på Varningstriangel och därefter på ”Promote this server to a domain controller”
 2. Deployment Configuration:
  • Select the deployment operation: Add a new forest
  • Root domain name: diginto.se
 3. Domain Controller Options:
  • Select functional level of the new forest and root domain
   • Forest functional level: Windows Server 2016
   • Domain functional level: Windows Server 2016
  • Type the Directory services Restore Mode (DSRM) password
   • Password: re@Pa55store
 4. DNS Options: Next
 5. Additional Options:
  • The NetBIOS domain name: DIGINTO
 6. Paths: Next
 7. Review Options: Next
 8. Prerequisites Check: Install (servern bootar om automatiskt efter installationen).

Sammanfattning

Vi har nu framgångsrikt installerat Active Directory-tjänsten på vår server, som nu fungerar som domänkontrollant med namnet dc1. Detta innebär att vi har skapat en domän med namnet DIGINTO, där dc1 är den första medlemmen. I nästa avsnitt kommer vi att utforska de olika inbyggda verktygen som finns tillgängliga i Active Directory för att hantera användare, grupper och andra resurser i vår nya domän.