AD Administrative Center

Active Directory Administrative Center är ett verktyg som används för att hantera Active Directory-objekt i en Windows domän-miljö. Det är en kraftfull administrationskonsol som ger en grafisk användargränssnitt (GUI) för att hantera användare, grupper, datorer, organisationsenheters och andra objekt i Active Directory-domänen.

För att öppna Active Directory Administrative Center:

  • Öppna Server Manager på Windows Server.
  • Klicka på ”Tools” i det övre högra hörnet.
  • Välj ”Active Directory Administrative Center” i menyn.

Active Directory Administrationscenter erbjuder ett förbättrat gränssnitt med bas i Windows PowerShell. Detta förbättrade gränssnitt tillåter dig att utföra AD DS-objekthantering med hjälp av uppgiftsorienterad navigering och ersätter funktionerna i Active Directory – Users and Computers.

Några av de uppgifter som du kan utföra med hjälp av Active Directory Administrationscenter inkluderar:

  • Skapa och hantera användar-, dator- och gruppkonton: Du kan enkelt skapa och hantera användare, datorer och grupper i Active Directory genom det förbättrade gränssnittet.
  • Skapa och hantera organisationsenheter: Administrationscentret gör det enkelt att skapa och hantera organisationsenheter för att strukturera ditt Active Directory-träd och organisera objekt på ett logiskt sätt.
  • Ansluta till och hantera flera domäner: Ett stort fördel med Active Directory Administrationscenter är möjligheten att ansluta och hantera flera domäner i en enda instans av verktyget. Detta underlättar administrationen i komplexa nätverk med flera domäner.
  • Söka och filtrera AD DS-data: Med hjälp av Active Directory Administrationscenter kan du skapa frågor för att söka och filtrera AD DS-data baserat på olika kriterier, vilket gör det enklare att hitta specifika objekt.
  • Skapa och hantera detaljerade lösenords principer: Administrationscentret ger dig möjlighet att definiera och hantera detaljerade lösenords principer för att stärka säkerheten för användarkonton.
  • Återställa objekt från Active Directory-papperskorgen: Om ett objekt oavsiktligt raderas kan du använda Active Directory Administrationscenter för att återställa det från papperskorgen.
  • Hantera objekt för Dynamisk Access Control (DAC): Administrationscentret ger dig möjlighet att hantera objekt som krävs för funktionen Dynamisk Access Control, vilket ger mer detaljerad kontroll över åtkomsträttigheter.

Genom att använda Active Directory Administrationscenter får administratörer en värdefull resurs för att administrera användare, datorer och grupper samt att strukturera och hantera Active Directory-domäner.