VM Mikrotik

I följande virtuellt nätverk skapar och konfigurerar vi flera virtuella maskiner i denna avsnitt.

Implementation

 1. Värddator – Host: För att skapa den virtuella nätverksmiljön behöver din dator ha minst 16 GB RAM och 150 GB ledig diskutrymme. Operativsystemet på din dator kan vara Windows 10 eller 11.
 2. Skapa mappstruktur: Skapa två mappar med namn VMachines och VMsharesdirekt under C: I katalogen ”VMachines” kommer alla virtuella maskiner att lagras, medan ”VMshares” kommer att innehålla underkataloger och mjukvara som ska delas mellan virtuella maskiner och värddatorn (Host). Till exempel, i underkatalogen ”VMshares\ISOfiles” kan du placera alla ISO-filer som kommer att användas.
 3. Ladda ner nödvändiga program:
 4. Installera VirtualBox: Först VirtualBox och därefter den utökade paketet genom att helt enkelt dubbelklicka på de laddade filerna.
 5. Konfigurera standardmappen för virtuella maskiner: Öppna VirtualBox och klicka på ”File” och sedan ”Preferences”. Se till att ”VMachines” är inställd som standardkatalog för dina virtuella maskiner.
 6. Skapa virtuella maskiner i VirtualBox genom att klicka på New:
 7. Den första VM att skapa är ROS1. Ange namnet ROS1 och välj Linux (Other Linux) som operativsystem. Ange platsen där ISO filen finns och Acceptera default inställningar. Se bilden som sammanfattar alla val i installationen. Observera att ROS1 kommer att lagras i katalogen VMachines.
 8. Skapa på samma sätt ROS2 och ROS3
 9. Skapa Winser-dc1: En Windows Server 2019 Standard och tilldela 2 GB RAM samt 32 GB diskutrymme:
 10. Skapa Winser-dc2 på samma sätt som Winser-dc1:
 11. Skapa Win10a och därefter Win10b. Tilldela 2 GB RAM och 25 GB diskutrymme:
 12. I nästa steg kommer vi att konfigurera Mikrotik routrarna.