Mikrotik konfigurationer CLI

I detta avsnitt kommer vi att konfigurera de virtuella Mikrotik-routrarna med hjälp av textbaserat gränssnitt (CLI): ROS1, ROS2 och ROS3. Vi börjar med ROS1.

Observera att detta är ett exempel därmed de riktiga uppgifter kommer att variera exempelvis numbers som sätts till noll överallt i exemplet.

 1. Ändra routerns namn. Som default alla Mikrotik routrar heter ”Mikrotik”, det kan bekräftas med prompten [admin@Mikrotik] som betyder att användaren admin är inloggad på router med namn Mikrotik.
  1. [admin@Mikrotik] >system identity set name=ROS1
 2. Ändra användarens namn och lösenord:
  1. [admin@ROS1] >user print
  2. [admin@ROS1] >user set 0 name=chalo
  3. [admin@ROS1] >user set 0 password=chalopass
 3. Ställ in tiden:
  1. [admin@ROS1] >system clock set date=aug/08/2023
  2. [admin@ROS1] >system clock set time=hh:mm:ss
 4. Ta fram alla routerns interface:
  1. [admin@ROS1] >interface print
 5. Ändra interfaces namn (det kommer vi inte att göra det, men det är möjligt)
  1. interface ethernet set name=Economi numbers=0
 6. Lägg till varje interface ett kommentar:
  1. [admin@ROS1] >interface print
  2. [admin@ROS1] >interface set comment=”Economy LAN” numbers=0
  3. [admin@ROS1] >interface print
 7. IP konfigurationer:
  1. [admin@ROS1] >ip address print
  2. [admin@ROS1] >ip address add address=10.255.16.1/20 interface=ether1
  3. [admin@ROS1] >ip address add address=10.255.32.1/20 interface=ether2
  4. [admin@ROS1] >ip address add address=209.65.100.5/30 interface=ether3
  5. [admin@ROS1] >ip address print
  6. [admin@ROS1] >ip address set comment=Economy LAN numbers=0
  7. [admin@ROS1] >ip address set comment=Social Science LAN numbers=1
  8. [admin@ROS1] >ip address set comment=WAN 1 numbers=3
 8. Default route konfiguration
  1. ip route add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=209.65.100.6
  2. ip route set comment=Default route to ROS2 numbers=0