AD implementation 8

I detta avsnitt kommer vi att utforska hanteringen av grupper i Active Directory. Vi har två alternativa gränssnitt för detta: ett grafiskt och ett via kommandoraden (CLI). Vi börjar med det grafiska gränssnittet genom att använda verktyget Active Directory Users and Computers och den OU-struktur som visas nedan:

Grupper

Först demonstrerar jag hur en grupp kan skapas i en Active Directory-baserad domänmiljö. I demonstrationen skapas en domän global grupp med namnet Test_DGG under MCSA OU. För att göra detta, följ stegen nedan:

 1. Klicka på MCSA OU.
 2. Högerklicka sedan för att öppna menyn och välj ”New” för att se fler alternativ. Sedan välj ”Group”.
  • Skriv gruppnamnet: Test_DGG och ändra enligt bilden nedan:
 3. Du har skapat en säkerhetsgrupp med global omfång (Scope).

Grupper i MScerts OU

Grupperna skapas grafiskt i ADUC eller i programmet ”Administrative Center”.

 • MCSA: Under AD Administrator OU ska följande grupper skapas:
  • AD Administrators
  • AD Technicians
 • MCSA: I Infrastructure OU ska följande grupper skapas:
  • Network Administrators
  • Network Technicians
 • MCSA:Under Server Administrator OU ska följande grupper skapas:
  • System Engineers
  • System Administrators
  • System Technicians
 • MCEA: Under AD MCSA OU ska följande grupper skapas:
  • AD Specialists
  • AD Consults
 • MCEA: I Infrastructure MCSA ska följande grupper skapas:
  • Infrastructure Architects
  • Network Engineers
 • MCEA: Under AppInfra Configuration OU ska följande grupper skapas:
  • Application Developers
  • Test Engineers
 • MCEA: I Enterprise Administrator OU ska följande grupper skapas:
  • Enterprise System Architects
  • Enterprise System Engineers
  • Enterprise System Administrators

Sammanfattning

Att använda antingen ADUC eller Administrative Center för att skapa grupper ger oss en visuell representation av alla nödvändiga inställningar, vilket gör det lättare att förstå PowerShell-cmdlets. I nästa avsnitt kommer vi att skapa grupper med hjälp av skript.