Aritmetiska operatorer

Genom användning av aritmetiska operatorer i PowerShell har vi möjlighet att genomföra olika beräkningar, såsom addition, subtraktion, multiplikation, division och även att beräkna modulus i en division (rest i divisionen).

 • +     Adderar två värden
 •       Subtraherar ett värde från ett annat värde. Minustecknet kan också representera negativt värde.
 • *      Multiplicerar två värden
 • /      Dividerar två värden
 • %    Returnerar det överblivna värdet från en division

Exempel:

 1. Addera:
  • PS C:\>$sum = 5 + 3
  • Utdata: ingenting men resultatet lagras i variabeln sum
  • PS C:\>$sum
  • Utdata: 8
  • Observera att additionen kan göras direkt på prompten och ingen användning av variabler.
 2. Subtrahera:
  • PS C:\>$subtra = 8 – 5
  • PS C:\>$subtra
  • Utdata: 3
 3. Addera:
  • PS C:\>$sum + $subtra
  • Utdata: 11
 4. Multiplikation
  • PS C:\>$multi1 = 12 * 5
  • PS C:\>$multi2 = $multi1 * 2
  • PS C:\>$multi2
  • Utdata: 120
 5. Dividera:
  • PS C:\>$dividera = 15/2
  • PS C:\>$dividera
  • Utdata: 7,5
 6. Modulus
  • PS C:\>15 % 2
  • Utdata: 1

Observera att operatorn + kan också användas för att sätta ihop strängar och en kombination med numeriska värden.

Exempel:

 1. Placera tillsammans Kopparvägen och 4:
  • PS C:\>”Kopparvägen ” + 4
  • Utdata: Kopparvägen 4
 2. Hälsning med ”Hej” 10 gånger
  • PS C:\>”Hej ” * 10
  • Utdata: Hej Hej Hej Hej Hej Hej Hej Hej Hej Hej
 3. Konkatenera:
  • PS C:\>$string = ”Hello” + ” ” + ”World”
  • PS C:\>$string
  • Utdata: Hello World