Tilldelningsoperatorer

Tilldelningsoperatorer används för att ge värden till variabler i PowerShell. När vi hanterade variabler har vi redan använt operatorn = (lika med) för att ge ett visst värde till variabeln. Följande tilldelningsoperatorer finns:

 • =      tilldelar värde
 • +=   lägger till ett värde i det befintliga värdet
 • -=    minskar variabelns värde med givet värde
 • *=    multiplicerar variabelns värde med givet värde
 • /=    dividerar
 • %=  returnerar det överblivna värdet från en division
 • ++   ökar värdet med 1
 • – –   minskar värdet med 1

Exempel:

 1. Enkel tilldelning:
  • PS C:\>$uno = 1
 2. Lägger till värde:
  • PS C:\>$uno += 9
  • PS C:\>$uno
  • Utdata: 10
 3. Minskar värde:
  • PS C:\>$uno -= 8
  • PS C:\>$uno
  • Utdata: 2
 4. Multiplicerar värde:
  • PS C:\>$uno *= 5
  • PS C:\>$uno
  • Utdata: 10
 5. Ökar värde med 1
  • PS C:\>$uno ++
  • PS C:\>$uno
  • Utdata 11
 6. Minskar värde med 1
  • PS C:\>$uno —
  • PS C:\>$uno
  • Utdata 10

Tilldelningsoperatorer kan även användas för att sammanfoga strängvärden:

 1. Konkatenera sträng:
  • PS C:\>$a = ”En”
  • PS C:\>$a += ” ”
  • PS C:\>$a += ”fantastisk dag”
  • PS C:\$a
  • Utdata: En fantastisk dag
 2. Konkatenera sträng och utdata av cmdlet:
  • PS C:\>$a += ”: ”
   PS C:\>$a += Get-Date
   PS C:\>$a
   Utdata: En fantastisk dag: 20/1/2024 14:15:22
 3. Konstruera en kort streckad linje:
  • PS C:\>$linje = ”- ”
  • PS C:\>$linje *= 20
  • PS C:\>$linje
  • Utdata: – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –