Logiska operatorer

Logiska operatorer i PowerShell används för att kombinera och utvärdera logiska uttryck, vilket är avgörande för att skapa komplexa och flexibla villkor i skript. Följande logiska operatorer stödjs i PowerShell:

 • -and      returnerar True om både det vänstra värdet och det högra värdet evalueras Sant.
 • -or        returnerar True om antingen det vänstra värdet eller det högra värdet evalueras Sant.
 • -xor      returnerar True om det vänstra värdet evalueras Sant men inte det högra värdet.
 • -not     returnerar True om det högra värdet evalueras Falskt.

Exempel:

 1. AND (-and)
  • PS C:\>(1 -eq 1) -and (1 -eq 2)
  • Utdata: False
  • PS C:\>(100 -eq 100) -and (15 -eq 15)
  • Utdata: True
 2. OR (-or)
  • PS C:\>(1 -eq 1) -or (1 -eq 2)
  • Utdata: True
 3. XOR returnerar True om endast ett av uttrycken är sant, men inte båda. Om båda är sanna eller båda är falska, blir resultatet False
  • PS C:\>(1 -eq 1) -xor (2 -eq 2)
  • Utdata: False
  • PS C:\>(1 -eq 1) -xor (2 -eq 3)
  • Utdata: True
  • PS C:\>(1 -eq 2) -xor (2 -eq 3)
  • Utdata: False
 4. -NOT inverterar resultatet av ett enskilt uttryck. Om uttrycket är sant, blir resultatet False, och om det är falskt, blir resultatet True.
  • PS C:\>-not (1 -eq 1)
  • Utdata: False
  • PS C:\>-not (1 -eq 5)
  • Utdata: True