Praktiskt arbete 1

Vi fortsätter med att utforska katalogtjänsten Active Directory. Nu tillämpar vår kunskaper om PowerShell skrypt genom att implementera en ny OU-struktur:

I Active Directory (AD) är en Organizational Unit (OU) en liknande katalogstruktur, men där slutar liknelse eftersom OU används för att organisera och hantera objekt inom en domän. OU fungerar som en behållare där du kan gruppera användare, datorer, grupper och andra objekt för att underlätta administration och tillämpning av säkerhetspolicys.

Här är några viktiga punkter om Organizational Units:

  • Logisk gruppering: OU används för att skapa en logisk struktur för att organisera objekt i Active Directory. Det är särskilt användbart för att organisera användare i grupper. när organisationen har olika avdelningar, geografiska platser eller andra logiska grupper.
  • Grupppolicy: OU är grunden för att tillämpa Grupppolicys (Group Policies) inom Active Directory. Genom att placera användare och datorer i specifika OU kan du tilldela Grupppolicys på OU-nivå, vilket gör det möjligt att hantera inställningar och konfigurationer för de objekten.
  • Hantering av rättigheter och behörigheter: Den kan delegeras på OU-nivå. Det betyder att du kan tilldela specifika användare eller grupper rättigheter att hantera objekt inom en viss OU, vilket underlättar administrativ arbetsfördelning.
  • Arv av inställningar: OUs kan ärva inställningar från sina överordnade OUs, vilket innebär att om du ställer in en Grupppolicy på överordnad OU-nivå, kommer den att påverka alla underliggande OUs och deras objekt om ingen motsatt inställning specificeras.
  • Flexibilitet och skalbarhet: Du kan skapa så många OUs som krävs för att passa organisationens struktur och behov. Det ger flexibilitet och skalbarhet för att hantera olika delar av organisationen oberoende av varandra.

Praktiskt grupparbete: Implementering av OU-struktur

I det här praktiska grupparbetet är er uppgift att implementera en OU-struktur enligt den givna bilden ovan. OU-strukturen kommer att användas av DIGINTO organisationen, vilket innebär att ert PowerShell-skript måste innehålla både kod och utförliga beskrivningar för varje steg i processen.

Steg för att genomföra uppgiften:

  1. Analysera den önskade OU-strukturen: Innan ni börjar implementeringen är det viktigt att noggrant analysera den önskade OU-strukturen för att säkerställa att den är genomförbar och möter kraven för DIGINTO. Vid behov av korrigeringar eller ändringar i den föreslagna strukturen, var noga med att kommunicera dessa förslag och få godkännande innan ni fortsätter med implementationen.
  2. Förbered PowerShell-skriptet: Skapa ett PowerShell-skript som innehåller den nödvändiga koden för att skapa den angivna OU-strukturen. Detta skript bör vara noggrant dokumenterat och inkludera beskrivningar för varje steg i processen.
  3. Användning av skriptet på dc2-domänkontrollanten: Skriptet ska användas på domänkontrollanten dc2. Se till att ha behörighet och åtkomst till dc2 innan ni kör skriptet.
  4. Tid för genomförande: Tiden för att genomföra denna uppgift kan variera från grupp till grupp, men det förväntas att uppgiften kan slutföras inom en tidsram på mellan 1 till 2 timmar, beroende på komplexiteten i den önskade OU-strukturen och gruppens erfarenhetsnivå.

Genom att följa dessa steg och kommunicera eventuella ändringar eller justeringar i förväg kan ni säkerställa en smidig och framgångsrik implementering av OU-strukturen för DIGINTO.