Hitta cmdlet

PowerShell har många kommando (cmdlet) till olika uppgifter såsom hitta filer och andra liknande objekt, skapa en lista över alla processer igång, och så vidare. Att hitta rätt kommando blir lättare om vi använder Get-Command. Först behöver du uppdatera PowerShell. På min dator blev jag tvungen att använda följande kommando: Update-Help -UICulture en-US.

 1. Hitta cmdlet för att skapa en mapp:
  • PS C:\>Get-Command -Verb New – Noun Item
  • Udata: New-Item
  • PS C:\>Get-Help New-Item -Examples
  • PS C:\>New-Item -Path ”c:\” -Name ”PShell” -ItemType ”directory”
 2. Hitta cmdlet för att verifiera skapande av en mapp:
  • PS C:\>Get-Alias dir
  • Utdata: Get-ChildItem
  • PS C:\>Get-Command -Noun ChildItem
  • Utdata: Get-ChildItem
  • PS C:\>Get-Help Get-ChildItem -Examples
  • PS C:\>Get-ChildItem -Directory
 3. Hitta cmdlet för att skapa en ny fil:
  • Get-Command -verb new
  • Utdata: New-Item
  • PS C:\>New-Item -Path ”c:\PShell\” -Name ”IntroPS.txt” -ItemType ”file”
  • PS C:\>Get-ChildItem -path ”c:\PShell\”
  • Utdata: IntroPS.txt
 4. Hitta cmdlet för att skapa en kopia av en fil:
  • Get-Command -Verb Copy
  • Utdata: Copy-Item
  • PS C:\>Get-Help Copy-Item -Examples
  • PS C:\>Copy-Item -Path ”c:\PShell\IntroPS.txt” ”c:\PShell\IntroPS-lesson-1.txt”
  • PS C:\>Get-ChildItem -Path c:\PShell
 5. Hitta cmdlet för att ta bort en fil:
  • PS C:\>Get-Command -Noun Item
  • Utdata: Remove-Item
  • PS C:\>Get-Help Remove-Item -Examples
  • PS C:\>Remove-Item -path ”c:\PShell\IntroPS.txt”
  • PS C:\>Get-ChildItem -path ”c:\PShell\*”
  • Utdata: IntroPS-Lesson-1.txt
 6. Hitta cmdlet för att starta ett texthanterare och öppna en fil:
  • PS C:\>Get-Command -noun Item
  • Utdata: Invoke-Item
  • PS C:\>Invoke-Item -path ”c:\PShell\IntroPS-Lesson-1.txt
 7. Hitta cmdlet för att starta ett program:
  • PS C:\>Get-Command -Verb Start -Noun Process
  • Utdata: Start-Process
  • PS C:\>Start-Process notepad
  • PS C:\>Start-Process notepad
  • PS C:\>Start-Process notepad
  • PS C:\>Get-Process notepad*
  • Utdata: Id <ett viss nummer> ProcessName notepad (tre gånger)
 8. Hitta cmdlet för att stoppa ett program:
  • PS C:\>Stop-Process -ProcessName notepad
 9. Hitta cmdlet för att lista processer som är igång i datorn:
  • PS C:\>Get-Command -Verb Get -Noun Proc*
  • Utdata: Get-Process
  • PS C:\>Get-Help Get-Process -Examples
  • PS C:\>Get-Process
  • Utdata: En lista på alla processer som är igång
 10. Hitta cmdlet för att ta bort en mapp:
  • PS C:\>Remove-Item -path ”c:\PShell”
  • Utdata: Are you sure you want to continue?
  • PS C:\>Remove-Item -path ”c:\PShell” -Recurse