VirtualBox nätverkstyper

VirtualBox erbjuder olika alternativ för nätverksanslutningar (Network Modes)  för virtuella maskiner, vilket gör det möjligt att hantera kommunikationen enbart mellan virtuella maskiner eller mellan virtuella maskiner och värddator (dator där körs virtuella maskiner).

Termer som ”guest operating system” och ”host operating system” är relaterade till virtualisering och används för att beskriva förhållandet mellan den virtuella miljön och den fysiska datorn där virtualiseringen äger rum.

  • Guest Operating System (Gästoperativsystem): Ett gästoperativsystem är ett operativsystem som körs inuti en virtuell maskin (VM). När du använder virtualiserings programvara som VirtualBox, VMware eller Hyper-V, kan du skapa virtuella maskiner som fungerar som separata datorer inuti din fysiska dator. Dessa virtuella maskiner kan ha olika operativsystem, till exempel Windows, Linux, macOS, etc. Varje virtuell maskin fungerar som en separat gäst och är oberoende av de andra VM:erna och det fysiska värdoperativsystemet.
  • Host Operating System (Värdoperativsystem): Värdoperativsystemet är det operativsystemet som körs direkt på den fysiska dator eller server där körs virtuella maskiner. Värdoperativsystemet ger stöd för virtualisering och ger resurser till de virtuella maskinerna som körs inuti det. Det är värdoperativsystemet som låter dig skapa, konfigurera och hantera de virtuella maskinerna.

 

VirtualBox nätverksläge

Här är några av de vanligaste nätverksläge i VirtualBox:

NAT

VirtualBox väljer NAT-läge som standard. Detta gör att en virtuell maskin (guest OS) kan få åtkomst till värdmaskinen (Host OS) och det fysiska lokala nätverket genom en virtuell NAT-enhet. Externa nätverk, inklusive internet, är också tillgängliga från virtuella maskiner. Detta nätverksläge passar användare som enbart vill använda den virtuella maskinen för internetåtkomst.

IP-adressen för den virtuella maskinens nätverksadapter tilldelas automatiskt via en DHCP server inbyggd i VirtualBox. VirtualBox har också en inbyggd NAT-motor/enhet. Den virtuella NAT-enheten IP-adresseras som standard med 10.0.2.2 NAT-enheten fungerar också som default gateway för den virtuella maskinen. Nätverksmasken är 255.255.255.0.

Om man kör flera virtuella maskiner i NAT-läge kommer varje virtuell maskin att ha samma IP-adress, men inom sitt eget isolerade nätverk bakom den privata virtuella NAT-enheten. Default gateway för varje virtuell maskin är 10.0.2.2 Observera att IP-adresserna inte ändras i VirtualBox när du använder NAT-läget, som visas nedan:

NAT Network

NAT-nätverksläget möjliggör kommunikation mellan flera virtuella maskiner i ett internt NAT-nätverk. De virtuella maskinerna kan få åtkomst till andra enheter i det fysiska nätverket där värddator (Host) är ansluten, inklusive internet. Detta skapar en isolerad miljö där maskinerna är åtkomliga från det externa nätverket och det fysiska nätverket där värdmaskinen (Host) är ansluten.

Det är viktigt att notera att nätverksenheter från det externa nätverket och det fysiska nätverket inte kan få direkt åtkomst till de virtuella maskinerna som är konfigurerade för att använda NAT-nätverksläget. För att kunna nå de virtuella maskinerna från din dator när du använder NAT-nätverksläget, kan du konfigurera portvidarebefordran (port forwarding) i VirtualBox globala nätverksinställningar.

Bridged adapter

Genom att använda Bridged Adapter nätverksläget får virtuella maskiner egna IP-adresser på samma nätverk som värdmaskinen (Host). Detta gör att de kan kommunicera med andra enheter i nätverket, inklusive andra virtuella maskiner, vilket ger fullständig nätverkstransparens och direkt åtkomst till nätverksresurser. Med andra ord används nätverksfunktioner, inklusive routing, i det fysiska nätverkskortet på värddatorn (Host).

Detta läget kan användas för att köra servrar på virtuella maskiner som behöver vara fullt åtkomliga från ett fysiskt lokalt nätverk. Med det bryggat nätverksläget kan du från en virtuell maskin nå värdmaskinen (Host), andra nätverksenheter i det fysiska nätverket och även externa nätverk som internet. Åtkomst till de virtuella maskinen är också möjlig från värdmaskinen (Host) och från andra fysiska eller virtuella nätverksenheter som är anslutna till samma fysiska nätverk.

Internal Network

Virtuella maskiner som är konfigurerade att använda VirtualBox Internal Network-läge är anslutna till ett isolerat virtuellt nätverk. De virtuella maskinerna inom detta nätverk kan kommunicera med varandra, men de har ingen kommunikation med värddatorn (Host), andra nätverksenheter i det fysiska nätverket eller externa nätverk.

En användbar användning av detta läge kan vara att skapa virtuella maskiner, var och en med en virtuell nätverksadapter (adapter 1) ansluten till det interna nätverket. I exemplet nedan har en av dessa virtuella maskiner (VM1) också en andra virtuell nätverksadapter som är konfigurerad för NAT-läge. VM1 kan fungera som en router och DHCP server. De andra virtuella maskinerna (VM2 och VM3) har sina nätverkskort anslutna endast till det interna VirtualBox-nätverket. För att ge dessa VM-er tillgång till externa nätverk, kan IP-adressen för den interna nätverksadaptern på VM1 konfigureras som gateway i nätverksinställningarna för VM2 och VM3.

Host-Only adapter

I detta nätverksläge kan virtuella maskiner kommunicera med varandra inom det host-only-nätverket och med värdmaskinen (Host). En Host-Only adapter skapas på värddatorn och den adresseras vanligtvis 192.168.56.1. Vid behov kan en DHCP-server aktiveras och konfigureras med IP-adresser att använda i det Host-Only nätverket.

Observera att de virtuella nätverks adapter för virtuella maskiner i Host-Only-läget inte har någon gateway i sin IP-konfiguration, eftersom detta nätverksläge inte tillåter direkt anslutning till nätverksenheter utanför värdnätverket.

Det finns ett par till nätverksläge i VirtualBox såsom Generic Driver som kan användas för att anpassa nätverksinställningarna för specifika nätverkssituationer eller använda tredjepartsnätverksdrivrutiner om det behövs.