Praktisk arbete 2

Inledning

Välkommen till det praktiska arbetet om att skapa en OU-struktur, användare och grupper inom organisationen DIGINTO! I detta arbete kommer vi att jobba med processen att planera, skapa och hantera användare och grupper i Active Directory.

’Syftet med detta arbete är att tillämpa inlärda kunskaper om att hantera diverse Active Directory objekt så att vi upplever arbetsuppgifter inom systemadministration.

Arbetsflöde

Det praktiska arbetet genomförs i flera faser där ni planerar, implementerar och felsöker om det behövs. Ni arbetar i grupper om tre för att planera (hur OU-struktur ska skapas, samt vilka användare och vilka grupper) och ni diskuterar möjliga strategier som leder till ett framgångsrik grupparbete. Därefter kommer ni att genomföra planen genom att använda PowerShell-cmdlet och skript. Efter implementeringen kommer ni att felsöka eventuella problem och vidta åtgärder vid behov. Allt detta samtidigt som ni dokumenterar hela processen.

Detta arbete syftar inte bara till att uppleva praktisk erfarenhet av att arbeta med Active Directory, utan också till att främja samarbete, problemlösning och dokumentationsförmåga hos er. Genom att arbeta i grupper och presentera era resultat kommer ni att utveckla er förmåga att kommunicera och samarbeta effektivt.

Fas 1: Planering

 • Gruppindelning: Eleverna delas in i grupper enligt följande indelning:
  • NB, NW, HS
  • RE, FE, TP
  • ET, LW, ET
  • HV, FK, AB, LD
 • Gruppdiskussion: Grupperna diskuterar och planerar arbetet tillsammans och listar vilka grupper som kan finnas i DIGINTO och vilka användare som bör tillhöra varje grupp.
 • Dokumentation: Varje steg i planeringen dokumenteras noggrant, inklusive listan över grupper och dess medlemmar.

Fas 2: Strategi

 • Arbetsöversikt: Ni diskuterar vilka PowerShell-cmdlet som ska användas och hur de ska användas. Ni bestämmer vilka objekt som ska skapas först – grupper eller användare – och säkerställer att alla i arbetsgruppen har förstått OU-strukturen där grupper och användare ska implementeras.
 • Strategisk planering: Ni utarbetar en detaljerad strategi för hur arbetet ska genomföras, inklusive skapande och testning av skript samt en felsökningsstrategi. Ni diskuterar även hur ni ska dokumentera problem och lösningar.

Fas 3: Genomförande

 • Skapande av AD-objekt: Ni använder era skript för att skapa användare och grupper enligt den planerade strategin. Ni kontrollerar att alla medlemmar i gruppen har samma OU-struktur och följer noggrant er strategi för att skapa och placera användare i respektive grupp.

Fas 4: Felsökning och Åtgärd

 • Felsökning: Om några problem uppstår identifierar ni problemen och tar fram lämpliga lösningar. Ni diskuterar möjliga lösningar och testar dem för att säkerställa att de ger förväntade resultat.
 • Åtgärder: Ni implementerar åtgärder för att lösa problemen och dokumenterar dessa åtgärder noggrant.
 • Reflektion: Ni reflekterar över era lösningar och diskuterar vad ni har lärt er från felsökningsprocessen.

Fas 5: Redovisning

 • Dokumentation: Ni lämnar in dokumentationen för era planer, genomförande och felsökning. Dokumentationen inkluderar även en reflektion över hela arbetet.
 • Muntlig presentation: Varje grupp presenterar sitt arbete muntligt och delar med sig av sina erfarenheter och lärdomar.

Bedömningssätt

Det praktiska arbetet kan ta mellan en och tre timmar att genomföra. Ni har tillgång till denna tid för att slutföra arbetet. Vi börjar kl. 08:00 och fortsätter efter lunchen kl. 11:10. Redovisning sker från kl. 13:00.

Om alla i gruppen lyckas med uppgiften kommer betyget att vara A eller B, vilket indikerar utmärkt samarbete och genomföring. Om inte alla i gruppen lyckas kommer bedömningen att vara individuell och kan variera från F till B. De som inte klarar uppgiften fortsätter att arbeta på fredagen från kl. 08:00 till 10:00 med redovisning från kl. 10:00.

Efter lunch inleder vi nästa och sista avsnittet i kursen och diskuterar även planeringen för vecka 10, som inkluderar praktik från vecka 13.