Serveroperativsystem

Ett serveroperativsystem är utformat specifikt för att köra och hantera servermiljöer. Det är avsett att tillhandahålla en stabil och pålitlig plattform för att köra servermjukvara och deras relaterade serverroller, applikationer och servertjänster.

Här är några viktiga egenskaper och funktioner hos serveroperativsystem:

 • Stabilitet och tillförlitlighet: Serveroperativsystemet är utformat för att vara stabilt och tillförlitligt, eftersom servrar spelar en kritisk roll i att tillhandahålla servertjänster och applikationer som är viktiga för organisationens verksamhet. De är optimerade för att ha hög tillgänglighet och förmågan att hantera stora arbetsbelastningar.
 • Serverrelaterade funktioner: Serveroperativsystemet innehåller funktioner och protokoll som är specifika för servermiljöer. Det inkluderar funktioner som nätverksprotokoll, nätverkstjänster för fjärråtkomst, webbserverfunktioner, virtualisering samt hantering av användare och resurser.
 • Skalbarhet: Serveroperativsystemet ska kunna skalas för att hantera ökande arbetsbelastningar och resursbehov. Det bör stödja hanteringen av flera processorer, stora mängder minne och masslagring för att möta kraven från högpresterande servrar.
 • Säkerhet: Eftersom servrar hanterar känsliga data och är en potentiell måltavla för attacker, är säkerheten en viktig aspekt av serveroperativsystemet. Det bör erbjuda funktioner som brandväggar, autentisering, behörighetskontroller och kryptering för att skydda servern och dess data från obehörig åtkomst och skadlig programvara.
 • Hantering och övervakning: Serveroperativsystemet bör erbjuda verktyg och gränssnitt för att enkelt kunna hantera och övervaka servrar och deras prestanda. Det bör möjliggöra konfiguration av servrar, installation och uppdatering av programvara, övervakning av hälso- och prestandastatus samt felsökning av serverrelaterade problem.

Exempel på populära serveroperativsystem inkluderar Windows Server, Linux-distributioner som Debian,Ubuntu Server, CentOS och Red Hat Enterprise Linux, samt UNIX-varianter som Solaris och IBM AIX.

Windows server

Windows Server är Microsofts operativsystem som är utformat för att driva och hantera servrar i olika nätverksmiljöer. Det erbjuder en rad funktioner och verktyg som är specifikt inriktade på serveradministration.

Några nyckelfunktioner och komponenter i Windows Server inkluderar:

 • Active Directory: Windows Server erbjuder Active Directory-tjänsten som används för att hantera och organisera användare, grupper och resurser i en nätverksmiljö. Active Directory möjliggör centraliserad autentisering, behörighetskontroll och hantering av användares åtkomst till resurser.
 • Internet Information Services (IIS): IIS är en webbserver som är inbyggd i Windows Server. Den möjliggör hosting och publicering av webbplatser, webbapplikationer och tjänster. IIS stöder flera webbprotokoll och kan integreras med andra Microsoft-tekniker.
 • Hyper-V: Windows Server inkluderar Hyper-V, Microsofts hypervisor-teknik för virtualisering. Hyper-V gör det möjligt att köra flera virtuella maskiner på samma fysiska server, vilket ger bättre resursutnyttjande och flexibilitet för drift och hantering.
 • Windows PowerShell: PowerShell är ett kraftfullt kommandoskriftgränssnitt och automatiseringsverktyg som finns i Windows Server. Det möjliggör automatisering av administrativa uppgifter och konfigurationshantering av servrar och nätverk genom att skapa skript och köra kommandon.
 • File Services: Windows Server erbjuder filtjänster som gör det möjligt att hantera och dela filer och mappar över nätverket. Det inkluderar funktioner som filreplikering, kvotstyrning eller hantering av lagringsutrymme, filåtkomsthantering och delning av resurser.

Windows server versioner

Windows Server kommer i olika versioner. Här är en översikt över utvecklingen av olika versioner av Windows Server-operativsystemet sedan år 2000:

 • Windows Server 2000: Lanserades år 2000 och var baserat på Windows NT 4.0-kärnan. Det införde Active Directory-tjänsten för hantering av användare, grupper och resurser i en nätverksmiljö.
 • Windows Server 2003: Lanserades år 2003 och byggde vidare på Windows 2000. Det inkluderade förbättringar av Active Directory, introducerade IIS 6.0 och förbättrade säkerhetsfunktioner som Windows Firewall.
 • Windows Server 2008: Lanserades år 2008 och införde en helt ny arkitektur och förbättrade administrativa verktyg. Det inkluderade förbättringar av Active Directory, introducerade Hyper-V för servervirtualisering och hade förbättrad säkerhet och skalbarhet.
 • Windows Server 2008 R2: Lanserades år 2009 och var en uppdaterad version av Windows Server 2008. Den inkluderade förbättringar av Hyper-V, förbättrad PowerShell-version och stöd för ny hårdvara och virtualiseringsfunktioner.
 • Windows Server 2012: Lanserades år 2012 och införde ett nytt användargränssnitt och flera förbättringar av befintliga funktioner. Det inkluderade förbättringar av virtualisering med Hyper-V, introducerade Storage Spaces för hantering av lagring och hade förbättrade skalbarhetsfunktioner.
 • Windows Server 2012 R2: Lanserades år 2013 och var en uppdaterad version av Windows Server 2012. Den inkluderade förbättringar av virtualisering, lagring, nätverk och molnfunktionalitet.
 • Windows Server 2016: Lanserades år 2016 och införde förbättringar inom hybridmoln, säkerhet och virtualisering. Det inkluderade Windows Server Containers och stöd för Nano Server, en minimal serverinstallationsoption.
 • Windows Server 2019: Lanserades år 2018 och byggde vidare på Windows Server 2016. Det inkluderade förbättringar av säkerhet, virtualisering, lagring och hybridmolnintegration.
 • Windows Server 2022: Lanserades år 2021 och är den senaste versionen av Windows Server. Det inkluderar flera förbättringar av säkerhet, virtualisering och hantering av containermiljöer. Det har också stöd för hybrid- och molnscenarier.

Varje version har infört nya funktioner, prestandaförbättringar och säkerhetsuppdateringar för att möta de växande behoven inom serverhantering och nätverk.

Windows serverutgåvor (editions)

Microsoft Windows Server utgåvor är olika varianter som främst påverkar licensieringsprivilegier. Till exempel ger utgåvor dig licens att köra två virtuella maskiner på en server, tillåter Datacenter-utgåvan dig att köra ett obegränsat antal virtuella maskiner. Å andra sidan riktar sig Windows Server Essentials till små företag och har några ytterligare licensbegränsningar (t.ex. när det gäller antalet användare).

Windows Server-utgåvorna kan delas in i detaljhandelslicenser (Retail) eller volymlicenser (Volume). En detaljhandelslicens kan endast användas på en enda dator, medan en volymlicens är utformad för organisationer som behöver köra en server på flera instanser.

Det är också möjligt att använda en utvärderingslicens (Evaluation), som är gratis men har begränsad giltighetstid. Här är en sammanfattning av Windows server-utgåvor:

 • Advanced: Erbjöds i Server 2000. Licens typ: Volymlicens.
 • Web: Erbjöds i Server 2003, 2008 och 2008 R2. Licenstyp: Detaljhandel.
 • Foundation: Erbjöds i Server 2008, 2008 R2, 2012 och 2012 R2. Licenstyp: Detaljhandel.
 • Essentials: Erbjöds i Server 2012, 2012 R2, 2016, 2019 och 2022. Licenstyp: Volymlicens.
 • Standard: Erbjöds i Server 2000, 2003, 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019 och 2022. Licenstyp: Volymlicens.
 • Enterprise: Erbjöds i Server 2003, 2008 och 2008 R2. Licenstyp: Volymlicens.
 • Datacenter: Erbjöds i Server 2003, 2008 och 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, och 2022. Licenstyp: Utvärdering, Volymlicens.
 • Azure Datacenter: Erbjöds i Server 2022. Licenstyp: Detaljhandel.